Investeer in de toekomst

Nieuwe ontwikkelingen als duurzame energie, 3D-printing, robotica en biotech zijn de wereld in sneltreinvaart aan het veranderen. Kijk maar eens naar de toenemende aandacht voor het milieu. Als we alle olie, gas en kolen uit de grond halen en verstoken, kunnen we het leven zoals we dat nu kennen op aarde vaarwel zeggen. Gelukkig is de oplossing er al. De kostprijs van duurzame energie is door innovaties zo rap gedaald dat deze veelal goedkoper is dan fossiele energie. Zonnecellen en windmolens worden simpelweg steeds effectiever.

Waar belegt het fonds in?

Circa 265 aandelen


Het fonds belegt in circa 265 aandelen wereldwijd. Deze aandelen vertegenwoordigen 14 verschillende groeisectoren. De tabel hiernaast heeft bij benadering aan hoe de verdeling eruit ziet.Bekijk de aandelen en de sectoren


Bekijk de lijst met aandelen waarin Bright New World belegt hier >>

Bekijk de 14 sectoren, van robotica tot biotech, hier >> 


Beleggen in:

Gezondheid

Steeds meer mensen kiezen voor verantwoorde voeding. En bewegen meer. Daarnaast zorgt de biotech-sector voor steeds betere medicijnen. We worden gezonder.

Robotica en 3d-printing

Robots en 3D-printers zijn aan een snelle opmars bezig. Hierdoor verandert onder meer de maakindustrie drastisch. Steeds vaker wordt geproduceerd op de plaats waar de goederen nodig zijn. Resultaat: minder transport. En dus winst voor het milieu.

Zelfrijdende auto's

Binnen een paar jaar zullen we ze op de weg zien. Veel eerder dan verwacht. Grote automerken als Mercedes, Volkswagen, Ford en Tesla zetten groots in op zelfrijdend vervoer. De komst van zelfrijdende auto’s zal onder meer leiden tot minder ongelukken en files.

Duurzame energie

Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat duurzame energie steeds goedkoper wordt. Stap voor stap wint duurzame energie het dan ook van energie gemaakt met fossiele brandstoffen. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de wereld.

Social Media

Facebook, You Tube, Instagram en allerlei andere, nieuwe mediakanalen hebben gezorgd voor een geweldige omwenteling in medialand. Waar “oude media” als kranten en Tv-zenders het steeds moeilijker krijgen, groeit Social Media als kool.

IoT, cyber security en blockchain

Ontwikkelingen op het gebied van internet gaan razendsnel. Kijk maar naar IoT. Machines, pacemakers, thermostaten en auto’s, alles gaat online. Dit biedt oneindige mogelijkheden. Voor onder meer de zorg, het onderwijs en het milieu. Cyber security moet zorgen voor een optimale online veiligheid. De nieuwste internetontwikkeling is blockchain dat veilige digitale waardeoverdracht mogelijk maakt.

BLIJF OP DE HOOGTE

Wilt u op de hoogte blijven van snel groeiende ontwikkelingen die mede de toekomst bepalen en vaak ook nog bijdragen aan een betere wereld?

Laat uw gegevens achter en ontvang periodiek onze nieuwsbrief.

Vraag hier de nieuwsbrief aan

Aan- en Verkopen

Nog geen client?

Het aankopen van participaties kan elke 1e en 3e dinsdag van de maand. Als uw inleg uiterlijk op de voorafgaande maandag vóór 24:00 uur op de rekening van het fonds is bijgeschreven, wordt uw aankooporder die dinsdag uitgevoerd tegen de afgifteprijs van de dag daarvoor. Is uw inleg later op de rekening bijgeschreven, dan worden de participaties op het eerstvolgende toetredingsmoment aangekocht tegen de afgifteprijs van de dag daarvoor. Bent u nog geen cliënt, klik op de button.
De minimale eerste inleg is € 10.000,-. 

Bent u client?

Bent u al cliënt, maak dan het bedrag waarvoor u wilt bijkopen, onder vermelding van uw participatienummer en de code van het fonds, WO-BNW, over naar NL40ABNA0831516917 op naam van Stichting W&O Beleggingsfondsen bij de ABN Amro. U kunt bijkopen vanaf € 100,-.

Wilt u verkopen?

U kunt elke 1e en 3e dinsdag van de maand verkopen tegen de afgifteprijs van de dag ervoor. Uw verkooporder dient dan uiterlijk de voorafgaande maandag vóór 24:00 uur in bezit te zijn van de beheerder. Verkooporders die de beheerder later dan maandag 24:00 uur ontvangt, worden uitgevoerd op het eerstvolgende uittredingsmoment tegen de afgifteprijs van de dag daarvoor.

Bij verkopen maakt u gebruik van het verkoopformulier.

Kosten

Aankopen van participaties 0,5% van de afgifteprijs
Verkopen van participaties 1,25% van de afgifteprijs
Beheervergoeding Wijs & van Oostveen Fund Management is de beheerder van Bright New World. Voor het beheer ontvangt Wijs & van Oostveen Fund Management een vergoeding van 1,2% per jaar. Deze vergoeding wordt betaald door het fonds.
Transactievergoeding   Om de transactiekosten bij aan- en verkoop van financiële instrumenten en de verwerking van dividenden en couponrentes te dekken, ontvangt de beheerder een vaste vergoeding van 0,20% op jaarbasis. Deze vergoeding wordt betaald door het fonds. 
 Switchkosten

Voor de aankoop wordt 0,5% over de waarde van het aankoopbedrag in rekening gebracht.

Voor de verkoop wordt 0,5% over de waarde van het verkoopbedrag in rekening gebracht, indien de waarde van dit verkoopbedrag de waarde van het aankoopbedrag overschrijdt.

Voor de verkoop wordt niets in rekening gebracht, indien de waarde van het verkoopbedrag niet de waarde van het aankoopbedrag overschrijdt.

Leest u voor een volledig overzicht van de kenmerken, de risico's en de kosten van Bright New World het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie.


Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam.

Bright New World wordt actief beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management, een 100% zustervennootschap van Wijs & van Oostveen. Wijs & van Oostveen heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only en het beheer van beleggingsfondsen. Andere fondsen die beheerd worden door Wijs & van Oostveen Fund Management zijn het Global Titans Fund, het Dynamic Euro Bond Fund en het ABS Fund.