Vliegende start 

27-01-2017

Sinds 1 januari dit jaar belegt Bright New World uitsluitend nog in ontwikkelingen en sectoren die twee kenmerken hebben: ze moeten bovengemiddeld groeien en tevens aantoonbaar een bijdrage leveren aan een betere wereld. Op dat laatste aspect kom ik verderop terug. Eerst zet ik even op een rijtje in welke trends en ontwikkelingen Bright New World belegt: duurzame energie, 3D-printing, cyber security, robotica, Internet of Things, medische apparaten, biotech, social media en gezondheid (gezonde voeding en sporten en bewegen). Breed gespreid over 175 verschillende internationale topaandelen. De groei van deze trends en ontwikkelingen varieert van 5% tot wel 100%. Jaarlijks! Dat is natuurlijk een stuk hoger dan de magere economische groei in de eurozone. En groei en rendement gaan vaak hand in hand op de beurs. 

Beleggen in groeisectoren

Maar de koerswijziging van Bright New World is denk ik ook om een andere reden een goede ontwikkeling. Omdat je beleggers in Nederland met dit fonds echt iets nieuws biedt: niet alleen beleggen in hoge groei, maar ook in flink wat sectoren die een positieve bijdrage aan onze wereld leveren. Dat zal ik even kort toelichten. Dat duurzame energie bijdraagt aan minder CO2-uitstoot behoeft geen betoog, denk ik. Maar onbekender is misschien dat door technieken uit de biotech gewassen minder water en bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Van groot belang voor onze voedselzekerheid. En misschien weet ook niet iedereen dat door de steeds betere en goedkopere 3D-printers invaliden in Afrikaanse landen nu ook betaalbare protheses aangemeten krijgen. Zo hebben alle sectoren die in Bright New World zijn opgenomen aanwijsbaar positieve effecten en dragen ze op die wijze een stukje bij aan een betere wereld.

Positieve reacties

Voor we het beleggingsbeleid van Bright New World wijzigden, hebben we onze voelsprieten bij de participanten uitgestoken. Die stonden overwegend positief tegenover de koerswijziging, bleek uit de reacties. Heel leuk vind ik het om te merken dat al veel bestaande participanten hun belang in het fonds nu uitbreiden en bijstorten. Ook veel nieuwe participanten vinden hun weg naar het fonds. Waarmee Bright New World een vliegende start heeft gekregen. 

       
 

Robert Schuckink Kool, Bright New World

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregi-streerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht.