Technologie goed voor de wereld en voor beleggers

Door technologie neemt de opbrengst van duurzame energieprojecten voortdurend toe. Daarbij gaat het onder meer om technologische innovaties bij de zonnecellen zelf, de omvormers die het zonlicht omzetten in elektriciteit, de rotorbladen van de windmolens. Tegelijkertijd worden de productiekosten van zonnepanelen en windmolens ook nog eens voortdurend lager. De grote wending richting een veel schoner milieu is dus al lang ingezet. Technologie is leidend, zoals vaak. Dat zorgt ervoor dat duurzame energie onze aarde zal gaan redden.


Fossiele energie weggeconcurreerd

Natuurlijk is het beroemde Klimaatakkoord eind 2015 in Parijs niet ‘verkeerd’. Dat 174 landen samen besluiten de CO2-uitstoot te beperken, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan, geeft hoop. Maar onze aarde zal uiteindelijk niet gered worden door akkoorden of klimaatbelastingen. Akkoorden worden immers niet altijd nageleefd, zoals nu in de VS onder Trump blijkt als het om het Klimaatakkoord gaat. Belastingen worden nogal eens gemanipuleerd of ontdoken. Maar vooral: met akkoorden en belastingen worden niet de snelheid en dynamiek gegenereerd die kostenvoordelen wel met zich meebrengen. Zelfs de belangrijkste olieproducerende natie ter wereld, Saudi-Arabië, bouwt nu enorme zonne-energieparken. Naarmate duurzame energie nog goedkoper wordt, zal fossiele energie simpelweg uiteindelijk er totaal worden uit geconcurreerd. Daarom zie je ook heel stabiele groeicijfers en groeiverwachtingen bij duurzame energie. Zonne-energie groeit jaarlijks met circa 12% (bron: Global Data) en windenergie met 4 à 5% (bron: The European Wind Energy Association).


Beleggingen met groeipotentie

Duurzame energie zal fossiele energie dus verder gaan verdringen. Waardoor onze wereld schoner wordt. En we de toekomst van onze planeet veilig gaan stellen. Niet alleen voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. Steeds meer beleggers zoeken beleggingen met groeipotentie, die de wereld ook helpen een stukje beter te worden. Bright New World biedt beleggers die mogelijkheid. Want Bright New World belegt in duurzame energie en 9 andere sectoren die bovengemiddeld groeien en tevens een bijdrage aan een betere wereld leveren.