beleggen in cyber security

Cyber security is een ratrace. Cybercriminelen ontwikkelen constant nieuwe virussen, DDoS-aanvallen en ransom software, waardoor de gevaren toenemen. Daarom pompen bedrijven en overheden miljarden in het vergroten van hun cyber veiligheid.

Er is geen keuze: je moet mee in de ratrace en volop investeren in state-of-the-art digitale veiligheid. De budgetten die bedrijven in hun cyberveiligheid steken nemen ook toe. Want als je een steekje laat vallen in je digitale beveiliging, kan je het deksel hardhandig op de neus krijgen.

Møller-Mærsk

Daar kan bijvoorbeeld containeroverslagbedrijf A.P. Møller-Mærsk over meepraten. Door een gerichte computeraanval konden vorig jaar de kranen in de Rotterdamse haven om de containers over te slaan niet meer gebruikt worden. Schade voor het concern: € 450 miljoen. Dan leer je het wel: up-to-date digitale beveiliging aanschaffen.

Bedrijven en overheden moeten zich dus wel digitaal afdoende beveiligen. En met het toenemen van de digitale aanvallen en bedreigingen, zie je ook dat cyber securitybedrijven steeds hogere omzetten boeken. En dat de groeivooruitzichten door onderzoeksbureaus naar boven toe worden aangepast. Nu gaat onderzoeksbureau Cybersecurity Ventures voor de sector uit van 17% gemiddelde groei jaarlijks voor de komende jaren.

Gestage groei cyber security-sector

Die hoge groei en het gegeven dat bedrijven en overheden geen andere keuze hebben dan zich afdoende te beveiligen, maakt de cyber security-sector voor beleggers natuurlijk heel interessant: gestage groei immers.

Cyber Security is een van de 12 sectoren waarin Bright New World belegt. 

                   

 

* Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.