Miljarden subsidie voor duurzame energie en groene energie

De overheid wil in 2018 zo’n 12 miljard euro aan subsidie beschikbaar stellen voor duurzame energieprojecten, exact hetzelfde bedrag aan subsidie als dit jaar. Hiermee wil de overheid werken aan het behalen van de doelstellingen uit het energieakkoord. Dat meldt De Telegraaf op haar website.

Doelstellingen energieakkoord

Het energieakkoord houdt in dat in 2020 alle energie 14 procent opgewerkt moet zijn uit duurzame energiebronnen. In 2023 moet dat percentage 16 procent zijn. 

De subsidies zullen beschikbaar worden gesteld aan onder meer de bouw en ontwikkeling van windmolens op het land, zonne-energieparken, biomassa-installaties en waterkrachtcentrales, schrijft de krant. Windmolenparken op zee daarentegen worden op een andere manier gefinancierd.

Klimaattaks

De subsidieregeling wordt gefinancierd uit de zogenoemde klimaattaks op de energierekening. Volgens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, zal de energierekening met 45 euro omhoog gaan.