beleg en investeer maatschappelijk verantwoord

Een groeiende groep beleggers vindt maatschappelijk beleggen wezenlijk. Ze kijken niet alleen naar de winst van een bedrijf. Maar ook uitdrukkelijk naar de manier waarop deze tot stand komt. Deze beleggers stellen daarom hoge eisen aan de bedrijven waar ze hun aankopen doen en waarin ze beleggen. Bedrijven die betrokken zijn bij wapenhandel, milieuvervuiling of schadelijke zaken als roken, worden sowieso door deze beleggers gemeden.

Maar deze beleggers gaan een stap verder: ze beleggen alleen nog in bedrijven die duidelijk een positieve bijdrage aan de wereld leveren. Uit overtuiging. En omdat bedrijven die het maatschappelijk belang vooropzetten vaak ook een beter rendement boeken.

Maatschappelijk investeren

Beleggers eisen dus steeds vaker nadrukkelijk van bedrijven rekening te houden met mens, milieu en maatschappij. En ze trekken dat breder dan puur duurzame energie. Beleggers kiezen bij maatschappelijk investeren ook steeds vaker voor ondernemingen die actief zijn in de sector gezonde voeding. Of bedrijven die erop inspelen dat we steeds meer aandacht hebben voor sporten en fitnessen.

Sectoren met stevige groeicijfers

Ook biotechbedrijven, die een grote bijdrage leveren aan het genezen en verlichten van onder meer hartzieken en kanker, staan bij deze beleggers op de radar. Bovendien gaat het bij deze sectoren om stevige tot forse groeicijfers.

Maatschappelijk beleggen bij Bright New World

Bright New World biedt beleggers het gemak om in een keer te beleggen in duurzame energie, gezonde voeding, biotech en 7 andere sectoren. Sectoren die tussen de 5% en 100% per jaar groeien volgens verschillende onderzoeksbureaus en bijdragen aan een betere wereld. Het gezamenlijke kenmerk is telkens: groei en een bijdrage aan een betere wereld.

    


* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt.