beleg in aandelen duurzaamheid

Investeren in duurzaamheid kan worden onderverdeeld in investeringen in zonne-en windenergie, 2e generatie biomassa en getijdenenergie. Maar je ziet dat beleggers vooral kiezen voor zonne- en windenergie. Begrijpelijk, want juist bij deze vormen van duurzame energie zijn er veel technologische innovaties.

Innovaties verhogen energie-opbrengst

Zo wordt de lichtinval en opbrengst van zonnecellen door allerlei uitvindingen steeds hoger. Daardoor daalt de kostprijs van zonne-energie voortdurend. Zonne-energie wint het daarmee in een steeds verder versnellend tempo van fossiele energie. Hetzelfde zien we bij windenergie. Waar innovaties aan onder meer de rotorbladen de energieopbrengst telkens verhogen.

Investeren in duurzaamheid aantrekkelijk

Dat maakt investeren in duurzaamheid steeds aantrekkelijker. Olieproducerende landen verzetten daarom nu al de bakens. In 2050 wil Dubai al 75% van de benodigde energie uit duurzame bronnen halen. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar overal ter wereld groeit de duurzame energiemarkt fors. Er wordt nu jaarlijks wereldwijd $350 tot $400 miljard geïnvesteerd in duurzame energie. En die trend is stijgende.

Beleggen in duurzaamheid

Met zonne- en windenergie heb je als belegger absolute groeimarkten te pakken. Niet alleen de komende jaren, maar zelfs de komende decennia. Door te beleggen in duurzaamheid pik je daar een graantje van mee. Je kunt beleggen in individuele aandelen of fondsen.

Belegging in duurzame energie en 9 andere groeisectoren

Een andere mogelijkheid is Bright New World. Dat biedt beleggers het gemak om in een keer te beleggen in duurzame energie en 9 andere sectoren die bijdragen aan een betere wereld. Zoals biotech, robotica  en 3D-printing. Sectoren die volgens verschillende onderzoeksbureaus tussen de 5% en 100% per jaar groeien. Het gezamenlijke kenmerk is telkens: groei en een bijdrage aan een betere wereld.

     
 

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt.