groene energie duurzame energie Nederland

De opkomst van zonne-energie begint danig te versnellen. Over de hele wereld. Maar zeker ook in Nederland. Het valt me ook steeds meer op: overal zie je huizen in aanbouw met zonneceldaken. Hele wijken. Ook steeds meer bedrijven ontdekken dat ze met zonne-energie simpelweg goedkoper uit zijn.

Iedereen is blij met die ontwikkeling. De versnellende omslag naar zonne-energie is goed voor het milieu en dus het klimaat. Maar ook zeker voor de portemonnee van de gebruikers. Een relatief nieuw aspect is dat de aanleg van zonnecel-installaties invloed begint te krijgen op de werkgelegenheid in ons land. Er zijn tienduizenden mensen nodig om de energietransitie vorm te geven. Vooral technisch- en ICT-geschoolden op mbo- en hbo-niveau. Om de nieuwe energie-installaties te bouwen en onderhouden, huizen aan te passen. Dat levert dus duizenden extra arbeidsplaatsen op.

Technische kennis zonne-energie

Bovendien worden we als land figuurlijk en letterlijk wijzer van de energietransitie. Dat zou je een extra opbrengst voor onze economie kunnen noemen. De zonne-energiesector is mondiaal al belangrijk. Maar de komende decennia wordt deze sector gigantisch: een van de hoekstenen van de mondiale economie. Net zoals de fossiele energiesector dat decennialang geweest is. In Nederland hebben we in onder meer Delft en Eindhoven op universitair niveau genoeg technische kennis in huis om een belangrijke rol te kunnen spelen bij verdere innovaties rondom zonne-energie.

Want zonne-energie gaat niet alleen om wat zonnecellen op een dak leggen. Er komt veel techniek en innovatie bij kijken, bijvoorbeeld bij de omvormers die zonnewarmte in energie omzetten. Als je daar als land bovenop zit, kun je een belangrijke rol spelen en er economisch garen bij spinnen. En bovendien, zoals ik al aanstipte, voor nu en decennialang extra werkgelegenheid creëren. En daar wringt het in Nederland.

Noodklok: personeelstekort groene energiesector

Een van de belangrijkste adviesorganen van ons land, de Sociaal Economische Raad (SER), luidt de noodklok. Want we hebben dan wel met vele andere landen eind 2015 in Parijs het belangrijke Klimaatakkoord getekend. Waarin afspraken zijn opgenomen over de reductie van de CO2-uitstoot. En de SER zegt dat werkelijk alle seinen op groen staan voor een versnelde energietransitie. Mits…er massaal wordt geïnvesteerd in personeel voor de groene energiesectoren. En daar ontbreekt het nu aan.

Zoals het er nu voorstaat, ontstaan er de komende jaren heel forse tekorten aan geschoold personeel voor de zonne-energiesector. Er is volgens de SER grootschalige scholing en herscholing nodig, om voldoende vaklui voor de energietransitie op te leiden. De Nederlandse overheid kan daarin natuurlijk een heel belangrijke rol spelen. Er is ook echt urgentie, anders dreigt volgens de SER het Klimaatakkoord voor Nederland een nutteloos stuk papier te worden. Dat zou natuurlijk doodzonde zijn.

Iedereen wil zonne-energie

Alle seinen staan op groen. Iedereen wil zonne-energie, omdat het economisch de verstandigste keuze is. En omdat het milieu en klimaat er mee gediend zijn. Het momentum is er. Faciliteer dat nu ook, mede als overheid. Als we Nederland echt groener willen krijgen, is die aan zet!
 

Bright New World, Robert Schuckink Kool