groen investeren voor beleggers

Groene investeringen kunnen worden onderverdeeld in investeringen in zonne- en windenergie, 2e generatie biomassa en in getijdenenergie, waarbij gebruik wordt gemaakt van eb en vloed. Maar je ziet dat er vooral wordt geïnvesteerd in zonne- en windenergie. Begrijpelijk, want juist bij deze vormen van groene energie zijn er veel technologische innovaties.

Hogere opbrengst door technologische innovaties

Zo wordt de opbrengst van zonnecellen steeds hoger en daarmee de kostprijs van zonne-energie steeds lager. Waardoor zonne-energie het op steeds meer plekken in de wereld wint van fossiele energie. Hetzelfde zien we bij windenergie. Waar innovaties aan onder meer de rotorbladen de energieopbrengst telkens verhogen.

Groene investeringen steeds aantrekkelijker

Dat maakt groen investeren steeds aantrekkelijker. Olieproducerende landen verzetten daarom nu al de bakens. In 2050 wil Dubai 75% van de benodigde energie uit duurzame bronnen halen. Overal ter wereld groeit de groene energiemarkt fors. Ook beleggen in groene energie is een groeimarkt. Er wordt nu jaarlijks wereldwijd $350 tot $400 miljard geïnvesteerd in groene energie. En die trend is stijgende.

Groen investeren voor beleggers

Veel beleggers zijn geïnteresseerd in groen investeren. Er zijn voor deze beleggers verschillende mogelijkheden. Zoals beleggen in individuele aandelen. Maar slimmer is om breed gespreid te beleggen. Ook daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden.

Naast groene energie investeren in andere groeisectoren

Bright New World biedt een mooi alternatief. Met Bright New World beleg je niet alleen in zonne- en windenergie, maar tevens in 9 andere, snelgroeiende sectoren. Zoals robotica, 3D-printing  en biotech. Sectoren die allemaal, net zoals groene energie, bijdragen aan een betere wereld.

     


* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt.