Sectoren Bright New World hoge groeiverwachtingen

Bright New World belegt in 10 snelgroeiende sectoren. De reden daarvoor is voor de hand liggend; groei en rendement gaan op de beurs vaak hand in hand. Hieronder de groeiverwachtingen van de 10 sectoren die zijn opgenomen in Bright New World.

  • Internet of Things (IoT) 

Onderzoeksbureau Gartner verwacht dat in 2020 wereldwijd zo’n 25 miljard objecten zoals slimme thermostaten, auto’s en zeecontainers met het internet verbonden zullen zijn: 400% groei ten opzichte van het huidige aantal.

  • Medische apparaten 

Door de vergrijzing en door de komst van nieuwe medische technieken groeit de markt van medische apparaten robuust. Het Britse onderzoeksbureau Visiongain verwacht tot 2023 een jaarlijkse groei van 5,6% voor deze sector.

  • Social media 

Meer dan 2 miljard mensen maken al gebruik van social media als Facebook. Onderzoeksbureau Statista stelt dat daar de komende 2 jaar nog eens 500 miljoen gebruikers bijkomen: 25% groei.

  • Biotech 

Biotech houdt zich bezig met het ontwikkelen van medicijnen, vitamines en biobrandstoffen en het verbeteren van voeding en gewassen. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Grand View Research voorziet dat de totale omzet van de sector in 2020 zal uitkomen op $ 608 miljard: 100% groei ten opzichte van het huidige niveau.

  • Robotica 

Het aantal verkochte industriële robots stijgt explosief. Ook in de zorg en het onderwijs komen steeds meer robots. Adviesbureau Deloitte gaat ervan uit dat de omzet van de robotica-sector tot en met 2020 met 300% groeit. 

  • Cyber security

Internet is de backbone van onze maatschappij. Die moet goed beveiligd worden. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Markets en Markets berekent dat de omzet van cyber security-oplossingen de komende 5 jaar met ruim 120% zal groeien.

  • Sport en Fit 

Het aantal mensen dat bewust bezig is fit te blijven of te worden, groeit jaarlijks. Het Britse onderzoeksbureau Statista verwacht dat de markt van sportartikelen tot 2020 met 24% zal groeien. 

  • Gezonde voeding 

Steeds meer mensen gaan bewuster om met voeding. Het Amerikaanse onderzoekbureau Grand View Research verwacht tot 2020 een gemiddelde groei van 12% tot 25% per jaar: afhankelijk van het productsegment.

  • Duurzame energie

Mede door het Klimaatakkoord van Parijs blijft de markt voor duurzame energie nog decennialang groeien. Windenergie groeit momenteel jaarlijks met 4-5% en zonne-energie met circa 12%.

  • 3D-printing

3D-printing wordt wel de nieuwe industriële revolutie genoemd. Onderzoeksbureau Gartner verwacht elk jaar tot 2019 een groei van 100% en Wohlers Associates komt uit op een groei van 500% de komende 5 jaar.


* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het verleden en in de toekomst te verwachten rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.