Duurzame energie kans beleggers

Vorig jaar is in Nederland weer fors meer elektriciteit gewonnen uit duurzame energie: 15% meer dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Inmiddels is 13% van de totale Nederlandse energieproductie groen. Dan gaat het vooral om zonne- en windenergie. De komende jaren zal het aandeel duurzame energie in Nederland fors verder stijgen. Dat kan ook niet anders, want Nederland heeft met andere EU-landen daarover bindende afspraken gemaakt.

Nog meer goed nieuws

Het toenemende aandeel van duurzame energie in Nederland, zien we ook terug in de afname van fossiele, vervuilende energie. Het CBS meldde 2 dagen geleden dat Nederlandse elektriciteitscentrales vorig jaar 10% minder steenkool verbruikten dan in 2015. Dat scheelt aanzienlijk in de CO2-uitstoot.

€ 257 miljard in duurzame energie

Niet alleen in Nederland groeit duurzame energie fors, maar over de hele wereld. Volgens het Renewables 2016 Global Status Report wordt nu jaarlijks € 257 miljard geïnvesteerd in met name wind- en zonne-energie. Zonne-energie groeit momenteel jaarlijks met circa 12% en windenergie met 4-5%. Vooral landen als China, de VS en Duitsland nemen het voortouw met investeringen in duurzame energie.

China versnelt

Zo kwam de Chinese regering begin dit jaar met een ambitieus plan om de overgang naar schone energie en een schonere lucht nog verder te versnellen. In totaal gaat China de komende vier jaar circa € 340 miljard investeren in duurzame energie. Dat zal waarschijnlijk ook Chinese bedrijven die actief zijn in duurzame energie geen windeieren leggen. Sinds begin dit jaar lopen sommige van deze aandelen al flink op. Datzelfde zien we bij Europese duurzame energie-aandelen. 

Duurzame energie: kansen voor beleggers

De stevige groei voor duurzame energie betekent ook kansen voor beleggers. Particuliere beleggers stappen dan ook 'en masse' in duurzame energie. Ook veel pensioenfondsen bouwen hun posities in de klassieke oliebedrijven af en leggen steeds meer het accent op duurzame energie. Bright New World belegt in verschillende duurzame energie-onderdelen: windenergie, zonne-energie en biomassa.

Doe ook mee met de toekomst en stap in Bright New World. Dat kan trouwens al vanaf € 2500,-.

  

Bent u al participant en wilt u uw positie in Bright New World uitbreiden, ga dan naar bijkopen >> 


*De waarde van u belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt.