Record verbruik duurzame energie

Bij de wereldwijde transitie van fossiele naar duurzame energie worden voortdurend nieuwe records neergezet. Een mooi voorbeeld daarvan was er heel recent in ons buurland. In het weekend van 29 en 30 april was op een bepaald moment 85% van het totale stroomverbruik van Duitsland afkomstig uit duurzame energiebronnen. Dat leidde er tevens toe dat het gebruik van kolen in dat weekeinde daalde tot een absoluut dieptepunt. Dat is uiteraard heel goed nieuws als het om de CO²-uitstoot gaat. 

41% afkomstig uit duurzame energiebronnen

En het gaat bovendien niet om een incident. Hoewel dat weekeinde de omstandigheden voor het opwekken van zonne- en windenergie wel heel gunstig waren. Maar over de gehele maand maart dit jaar was toch ook 41% van de stroomvoorziening in Duitsland afkomstig uit duurzame energiebronnen.

Duurzame energie verdringt fossiele energie

En dat is nog lang niet het einde van deze ontwikkeling. Want door technologische innovaties bij zonne- en windenergie-installaties, dalen de kosten nog voortdurend verder. Waardoor duurzame energie in een steeds sneller tempo fossiele energie eruit concurreert. Niet alleen in Duitsland, maar in de gehele wereld.

Inmiddels weet Dubai, gelegen op een plek in de wereld waar olie in overvloed is, energie uit zonnepanelen op te wekken voor een prijs van 5.8 dollercent per kilowattuur. Dat is goedkoper dan energie uit fossiele brandstoffen!

De verwachting is dat binnen 5 jaar 80% van alle landen in de wereld zo ver zal zijn als Dubai. 

Hoge groeverwachtingen duurzame energie

De groeiverwachtingen voor duurzame energie zijn hoog. Alleen al in Europa groeit de markt voor zonne-energie de komende 3 jaar met 80%, volgens SolarPower Europe.

Bright New World en beleggen in duurzame energie

Bright New World belegt onder meer in circa 30 bedrijven die actief zijn in zonne- en windenergie en in tweede generatie biomassa. Daarnaast belegt Bright New World nog in 9 andere snelgroeiende sectoren die een bijdrage aan een betere wereld leveren.

Ook beleggen in Bright New World?

Wilt u ook beleggen in Bright New World? Dat is heel eenvoudig. Eerst vult u het aankoopformulier in. En vervolgens stort u uw inleg (minimaal € 2.500,-) op de rekening van het fonds.  

Participaties Bright New World bijkopen

Bent u al participant? En overweegt u om uw positie in het fonds uit te breiden? Ook dat kan eenvoudig. Hier vindt u meer informatie over participaties bijkopen.