Beleggingsfonds Bright New World richt zich op bovengemiddeld rendement

Nieuwe trends en ontwikkelingen veranderen de wereld. En groeien vaak snel waardoor ze ook mooie beleggingskansen bieden. Beleggers die hierop willen inspelen, kunnen dat eenvoudig doen met Bright New World. Wat zijn de doelstellingen van dit bijzondere fonds?

Hoge groeiverwachtingen, bovengemiddeld rendement

Bright New World belegt nu in totaal in 11 verschillende sectoren, waaronder 3D-printing, biotech en robotica. Dit zijn allemaal sectoren met hoge groeiverwachtingen. Het vizier van Bright New World is gericht op een meer dan gemiddeld rendement. En groei en rendement horen bij elkaar, zeker op de langere termijn. Om de juiste groeisectoren te kunnen selecteren, maakt Bright New World gebruik van analyses van gerenommeerde onderzoeksbureaus zoals BCC Research, Statista en Deloitte. Naast hoge groeiverwachtingen dienen alle sectoren in het fonds bij te dragen aan een betere wereld.
 

Aandelenselectie en verantwoorde spreiding

De sectoren in het fonds worden vertegenwoordigd door meer dan 175 aandelen. Bij de selectie van de aandelen wordt uitgegaan van een kwantitatieve aanpak. De beursgenoteerde bedrijven die per sector worden opgenomen, hebben een minimale beurswaarde, een goede verhandelbaarheid, zijn voor een substantieel deel actief in de sector, enzovoorts. Alleen als er voldoende beursgenoteerde bedrijven te vinden zijn die aan deze criteria voldoen, wordt een sector in Bright New World opgenomen. Immers, een verantwoorde spreiding over de verschillende aandelen, is een belangrijk uitgangspunt van het fonds. En zo wordt de kans vergroot dat je profiteert van de groei van een sector.

Bekijk hier alle aandelen die in Bright New World zijn opgenomen.

Kortom, Bright New World belegt in sectoren met hoge groeiverwachtingen die ook nog eens bijdragen aan een betere wereld, biedt een brede spreiding en streeft een bovengemiddeld rendement na. En instappen kan al vanaf € 2500,-.

Bent u al participant en wilt u uw positie in Bright New World uitbreiden, ga dan naar bijkopen>>


* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht.