robotica 3D-printing aanjagers economie

Robotica en 3D-printing zijn twee ontwikkelingen die razendsnel groeien. Zo groeit de roboticamarkt volgens onderzoeksbureau IDC met 17% per jaar. En voor de 3D-printingmarkt voorspelt Wohlers Associates de komende vijf jaar een groei van circa 100% per jaar.

Bovendien is er een nieuwe extra aanjager voor de groei van deze twee trends: reshoring. Dat maakt deze twee trends nog interessanter voor beleggers.

Reshoring is dat productie uit lagelonenlanden weer teruggehaald wordt naar het Westen. Dat doen maakproducenten zoals autofabrikanten en andere industriële bedrijven natuurlijk alleen maar als daar een goede reden voor is: het kostenaspect.

Want decennia lang verhuisden ondernemingen vanwege de lage arbeidskosten juist productie naar landen als China, Cambodja en Vietnam. Maar is de omgekeerde beweging te zien; de maakproductie komt terug naar het Westen.

NedCar

Zo zal NedCar in Born in Nederland de Mini Countryman gaan produceren, jaarlijks 100.000 stuks. Helemaal door robots gemaakt! Productie die zonder robots wel degelijk naar lagelonenlanden was gegaan.

Maar die nu in Nederland blijft. Want of je die robots nu in Born of in Zhengzhou aan het werk zet, maakt namelijk in wezen niets.

Bij 3D-printing zien we ook dat productie steeds dichter bij huis komt. Mercedes Benz print sinds een paar maanden ter plekke een dertigtal onderdelen uit, en houdt ze niet meer op voorraad. En het voorbeeld van Mercedes zal door veel andere maakproducenten worden gevolgd.

Ook goed voor het milieu

Productie dicht bij huis is al snel goedkoper en efficiënter dan produceren ver van de afzetmarkten. Er zijn dan immers geen dure, verre vervoersstromen van de voltooide producten meer. Een mooi neveneffect is dan ook dat het milieu minder belast wordt.

Specialisten verwachten dat de toch al hoge groei van de trends robotica en 3D-printing nog een extra impuls krijgt door de toenemende reshoring. Interessant dus voor beleggers.