In de Sahara opgewekte zonne-energie zou het ei van Columbus zijn voor de Europese stroomvoorziening. Immers, in de Sahara is ruimte genoeg en niemand heeft er last van als de woestijn wordt vol gezet met zonnepanelen. Grote Duitse bedrijven zoals Siemens, Eon, Deutsche Bank en RWE omarmden het idee.

Het Europese zonne-energieproject Dersertec zou zonder problemen een kwart van de Europese stroomvraag gaan leveren. Maar het plan kwam niet tot wasdom. Het zou te duur zijn en technisch onhaalbaar. Bedrijven haakten af en het project Desertec kwam in de onderste lade.

De woestijnlanden zelf
Maar nu lijkt het er toch van te komen. Niet met één groot project, maar met losse zonneparken. En niet alleen in de Sahara, maar ook rond de Rode Zee en Perzische Golf worden zonneparken neergezet. Gebouwd met de nieuwste innovaties, waardoor de zonneparken nu wel technisch haalbaar en rendabel zijn. Immers, in rap tempo wordt – door allerlei innovaties bij de cellen en omvormers ¬– met zon opgewekte elektriciteit goedkoper. Deze zonneparken worden bovendien niet gebouwd door Europese bedrijven, die de stroom uit de woestijn voor hun eigen thuismarkt wilden gebruiken. Het zijn de landen uit deze regio zelf die nu die zonneparken op hun zandvlaktes bouwen: Dubai, Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Jordanië, Algerije en Saudi-Arabië. De meeste van deze zonneparken zijn gigantisch. Een zonnecentrale van honderden megawatt, vergelijkbaar met een conventionele Nederlandse gascentrale, is geen uitzondering. Zo’n centrale van honderden megawatt produceert jaarlijks evenveel stroom als honderdduizenden Nederlandse huizen gebruiken.

Schone groei
De hierboven genoemde Arabische landen, van oudsher groot in olie en gas, slaan een enorme slag met deze duurzame zonnestroom. Want de vraag naar zonnestroom stijgt, terwijl de productiekosten dalen. Bovendien leveren deze projecten flink wat werkgelegenheid op en is de groene stroom lokaal hard nodig voor werkelijk schone groei. En hoe staat het met het consortium van Europese bedrijven dat een slag wilde slaan met zonne-energie uit de Sahara? Die mogelijkheid is verkeken. Want deze en andere landen uit de regio hebben nu met deze state-of-the-art zonneparken het heft in eigen handen genomen.