Column duurzame energie komt vanzelf

De vorige week afgebroken formatiebesprekingen liepen stuk op migratie en vluchtelingen. Maar ook het energiedossier was een heet hangijzer. De tegenstelling tijdens de gesprekken was kortweg: Jesse Klaver vindt dat je duurzame energie moet stimuleren met overheidsmaatregelen. Terwijl Sybrand Buma de markt zijn werk wil laten doen. Ik denk dat Buma de feiten aan zijn kant heeft.

Duurzame energie wint steeds meer terrein

Duurzame energie wint dag na dag meer terrein op fossiele energie. Duurzame energie wordt zo goedkoop dat de economische wetten gaan gelden. De kosten dus. De consequentie daarvan is dat de discussie ‘wel of niet stimuleren’ eigenlijk niet gevoerd hoeft te worden. Simpelweg door marktwerking. Onontkoombaar neemt duurzame energie het stokje over van fossiele energie.

Nieuwe, technologische ontwikkelingen maken duurzame energie goedkoper

Op de energiemarkt gaat het er uiteindelijk toch simpelweg om waar je energie het goedkoopst kunt inkopen. Steeds vaker is dat bij duurzame energieleveranciers. Door voortdurend nieuwe, technologische ontwikkelingen bij zonnepanelen en windmolens wordt duurzame energie steeds goedkoper. Alleen al de laatste zeven jaar werd het opwekken van zonne-energie 85% goedkoper! Technologie geeft duurzame energie dus telkens meer wind in de zeilen. Met als gevolg dat duurzame energie op steeds meer plekken een heel aantrekkelijk alternatief wordt voor fossiele energie. Puur door marktwerking. Veel olieproducerende landen verzetten daarom nu al de bakens.

Saudi-Arabië wil leidend worden in zonne-energie

Zo zet de belangrijkste olieproducerende natie ter wereld, Saudi-Arabië, inmiddels fors in op zonne-energie. Ze willen daarin leidend worden, zoals ze nu leidend zijn in olie. Ze zien de bui hangen, met de steeds dalende kostprijs voor duurzame energie. En hun prognoses voor het tijdstip dat duurzame energie fossiele energie op de meeste plaatsen in de wereld eruit heeft geconcurreerd liegen er niet om. Zo zei de Saudische olieminister Ali al-Naima dat er wellicht al in 2040 geen fossiele brandstoffen meer nodig zullen zijn. Omdat dan duurzame energie overal ter wereld het stokje heeft overgenomen.

Ook een land als Dubai zet fors in op duurzame energie. Het land wil binnen 20 tot 25 jaar op het punt komen dat 75% van de benodigde energie uit duurzame bronnen komt.

Oliemaatschappijen gooien ook roer om

De oliemaatschappijen weten eveneens dat ze zullen moeten transformeren. Om niet volkomen overbodig te worden. Shell-topman Ben van Beurden bijvoorbeeld zei enkele maanden geleden dat Shell veel meer in duurzame energie wil doen. Shell wil zelfs een leider in die sector worden. Dat betekent dus een volledige transformatie tot duurzaam energiebedrijf. Of ze daar op tijd mee zijn, vraag ik me af. Er zijn immers genoeg gespecialiseerde duurzame energiebedrijven. Die kennen de techniek en de markt. En die veroveren dag na dag meer marktaandeel. Er zijn nu ook al plannen om overbodige olie- en gasplatforms te gaan koppelen aan bestaande en toekomstige windparken op zee. De eigenaren van de platforms zijn verplicht de installaties op te ruimen, maar dat kost tientallen tot zelfs honderden miljoenen euro’s per stuk. Met deze oplossing kan de windenergie op de platforms opgeslagen worden. Het overschot van de opgewekte duurzame energie op de boorplatforms wordt dan omgezet in waterstof. Op een later tijdstip, bijvoorbeeld als het niet waait, kan die opgeslagen energie dan worden geleverd.

Apple en Google ook fors in duurzame energie

Bedrijven, overheden en particulieren kiezen doorgaans uiteraard voor de goedkoopste kilowatts. Steeds vaker is dat, zoals hierboven al gezegd, duurzaam opgewekte energie. Daarnaast zie je ook dat sommige bedrijven (en steeds meer particulieren) ervoor kiezen hun eigen energie op te wekken. Zon- en windenergie bieden immers de mogelijkheid van lokaal opgewekte energie. Een mooi voorbeeld daarvan zie je bij Apple en Google. Zij hebben de afgelopen jaren forse zonne-energie installaties aangelegd. Hun hoofdkantoren draaien nu op zonne-energie. Dat vergde een forse investering. Maar op de langere duur is het lekker goedkoop.

Duurzame energie markt volwassen

Hoe volwassen de markt voor duurzame energie inmiddels is, zie je ook terug in de investeringen van grote Amerikaanse zakenbanken. Zoals Goldman Sachs. Dit soort financiële powerhouses weet precies waar Abraham de mosterd haalt. Zij investeren nu miljarden dollars in duurzame energie. Vanwege het rendement. Er wordt nu jaarlijks wereldwijd $350 tot $400 miljard geïnvesteerd in duurzame energie. En dat bedrag stijgt ieder jaar. De markt ‘regelt’ dus zelf al de overstap naar duurzame energie.

Rustgevend

Duurzaam wint het dus van fossiel. Het zal misschien nog 20-25 jaar duren, maar dan is alle energie duurzaam. Dat is wat mij betreft ook een rustgevend inzicht. Het komt vanzelf. Met of zonder stimulerend beleid. Een prettig voortuitzicht!

Robert Schuckink Kool, Bright New World