Grote, industriële batterijen zijn een belangrijke schakel bij een van ’s werelds belangrijkste ontwikkelingen: de transitie van fossiele naar duurzame energie. Want als energieproducenten de op zon- en windrijke dagen opgewekte energie makkelijk en efficiënt kunnen opslaan, accelereert de duurzame energiemarkt nog verder. Daarvoor zijn wel nog betere batterijen nodig. Daar zijn verschillende partijen, zoals het Amerikaanse Tesla, mee bezig. Daar kom ik verderop op terug.

Industriële batterijen geven boost aan duurzame energiemarkt

Eerst over die opslag van zon- en windenergie. Nu wordt nog lang niet alle energie die op grote zonne- en windparken wordt opgewekt efficiënt opgeslagen. Het zou dus een enorme extra boost geven aan de duurzame energiemarkt als je met industriële batterijen alle overtollige energie kunt opslaan. Waait het een dag niet, laat de zon zich niet zien, dan kan de stroom die eerder is opgewekt weer gebruikt worden. Dan zal je zien dat je ook vaak in de daluren, als er te weinig duurzame energie wordt opgewekt, voldoende capaciteit hebt. Dat betekent dat je ook in die periodes niet of nauwelijks meer hoeft over te schakelen op energie van kolen- en gascentrales. Fossiele energie zal daarmee dus steeds minder vaak nodig zijn. En een sector die toch al hard groeit, duurzame energie, zal dan, ik zei het al, in een nog hogere versnelling komen. Dat is uiteraard ook heel goed nieuws voor het milieu.

Wedren

Het is duidelijk dat de innovaties bij het opwekken van zonne- en windenergie elkaar in hoog tempo opvolgen. Het is een trein die rijdt, en hard rijdt. Veel aandacht gaat nu ook uit naar de batterijen. Ook daar volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Allerlei partijen zoals universiteiten, kennisinstituten als het Nederlandse TNO en uiteraard bedrijven zijn bezig met het verbeteren van batterijen voor grootschalige opslag van duurzame energie. Het is een echte wedren. Het lijkt een beetje op de Wet van Moore die ooit voor computerchips werd geformuleerd. Die wet houdt in dat chips iedere twee jaar in rekenkracht verdubbelen. Zo snel gaat het bij de opslagcapaciteit en de laadsnelheid van de grote batterijen nog niet. Maar het gaat wel steeds sneller. De capaciteit en de laadsnelheid van deze batterijen nemen voortdurend toe. Er valt gigantisch veel geld te verdienen in deze markt. Een van de belangrijkste partijen die bezig is met de ontwikkeling van industriële batterijen is, zoals ik al noemde, het Amerikaanse Tesla.

Gigafactory 1, grootste fabriek ter wereld in industriële batterijen

Tesla is voortdurend bezig met verbeteringen van de batterijen. Maar het bedrijf is ook al gestart met grootschalige productie van batterijen, in de Gigafactory 1 fabriek in Nevada. De vrijwel volledig geautomatiseerde Gigafactory 1, die $6 miljard kost en die nog niet op volle productiecapaciteit is, schijnt de grootste fabriek ter wereld te zijn! En dan gaat er ook nog een Gigafactory 2 fabriek komen. Door de enorme schaal en automatisering van deze fabrieken kunnen de batterijen goedkoper dan elders worden geproduceerd. Nu al produceert de fabriek batterijen voor de Powerwall 2 en de Powerpack 2 systemen voor opslag van energie. Volgend jaar zullen ook de batterijen voor de elektrische auto Model 3 er worden geproduceerd. Daar kom ik zo op terug. Maar ook andere partijen werken aan verdere verbeteringen, terwijl ze daarnaast al productiecapaciteit bouwen. Bijvoorbeeld Daimler, moederconcern van Mercedes. Dit bedrijf bouwt nu een eigen gigafabriek voor batterijen. Verder zijn diverse Koreaanse bedrijven, zoals LG, bezig met batterijenfabrieken. Tesla wil bovendien ook nog een of twee enorme batterijenfabrieken in Europa bouwen en veel landen willen die ‘Gigafactory’ graag binnen de landsgrenzen.

Elektrische auto’s

Ik noemde het al: goede, snel oplaadbare en zo goedkoop mogelijke batterijen zijn ook cruciaal voor de definitieve doorbraak van de elektrische auto. Vanaf volgend jaar zal Gigafactory 1 van Tesla zoveel capaciteit hebben dat er naast batterijen voor de opslag voor duurzame energie ook genoeg batterijen voor een half miljoen elektrische personenauto’s kunnen worden geproduceerd. Dat is ongeveer het aantal elektrische auto’s dat vorig jaar wereldwijd is verkocht. Analisten van de Zwitserse bank UBS voorspellen dat dit aantal de komende jaren elk jaar fors zal groeien, naar 14,2 miljoen elektrische auto’s in 2025. Ook daar zal tussen diverse partijen, zoals Tesla, Daimler en LG, een flinke strijd ontbranden om marktaandeel. We gaan de komende jaren dus een echte batterijenbattle zien. Dat is natuurlijk ook vanuit het standpunt van beleggers interessant. Het gaat immers om een miljardenmarkt. Het is daarom ook, denk ik, meer dan interessant voor beleggers om de ontwikkelingen bij deze batterijenbattle in de gaten te houden.

Robert Schuckink Kool, Bright New World