De filosofie van Bright New World

10-03-2017
Beleggingsfonds Bright New World voor beleggers

De belangrijkste doelstelling van Bright New World is het realiseren van een meer dan gemiddeld rendement. Dat is ook de reden dat het beleggingsfonds uitsluitend belegt in sectoren met hoge groeiverwachtingen. Immers, groei en rendement horen bij elkaar. Zeker op de langere termijn. Bij het bepalen welke sectoren naar verwachting meer dan gemiddeld zullen groeien maakt Bright New World gebruik van analyses van gerenommeerde onderzoeksbureaus. Bureaus zoals onder meer Statista, Deloitte en BCC Research. Daarnaast moeten de sectoren nog aan een extra criterium voldoen: ze moeten allemaal bijdragen aan een betere wereld. 
 

Kwantitatieve aanpak en spreiding voor beleggers

De filosofie van Bright New World is voorts dat er bij de selectie van de aandelen wordt uitgegaan van een kwantitatieve aanpak. Dit betekent dat de beursgenoteerde bedrijven die per sector worden opgenomen moeten voldoen aan criteria als een minimale beurswaarde, makkelijke verhandelbaarheid, enzovoorts. Alleen als er voldoende beursgenoteerde bedrijven te vinden zijn die aan die criteria voldoen, wordt een sector in Bright New World opgenomen. Want een verantwoorde spreiding over de verschillende aandelen is een belangrijk uitgangspunt van Bright New World. Op die manier optimaliseer je met een kwantitatieve aanpak de kans dat je profiteert van de groei van een sector.

10 groeisectoren van Bright New World

In totaal zijn er op dit moment 10 sectoren die voldoen aan alle bovenstaande criteria: bovengemiddelde groei, een bijdrage leveren aan een betere wereld en voldoende mogelijkheden tot spreiding. Het fonds belegt momenteel in meer dan 175 aandelen, verspreid over de 10 sectoren. Het beheer van Bright New World berust bij Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Het fonds staat onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markt) en van DNB (De Nederlandsche Bank).


Aandelen Bright New World

Alle aandelen die in Bright New World zijn opgenomen, zijn hier te vinden.

 

Bent u al participant en wilt u uw positie in Bright New World uitbreiden, ga dan naar bijkopen>>

 

*De waarde van u belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt.