Blockchain en bitcoins - Bright New World

Het lijkt er op dat er een ware bitcoin-rage is uitgebroken. De forse stijgingen, en ook dalingen, van de cryptomunt werkt als een magneet op speculanten. En ook de media volgen de koersontwikkeling inmiddels op de voet. Met beleggen heeft het echter naar mijn mening helemaal niets te maken.

Blockchaintechnologie 

Eigenlijk ben ik veel meer geïnteresseerd in de techniek achter de Bitcoin, blockchain. Blockchain is goed te vergelijken met een grootboek. Heel veel diensten en software die we gebruiken zijn eigenlijk databases die functioneren als grootboeken. Grootboeken waarin steeds regels, ofwel gegevens, worden bijgeschreven.

Doorgaans zijn die databases afgeschermd en beveiligd. Een nadeel van zo’n afgeschermde database is dat die niet makkelijk is aan te sluiten op een andere database, zonder de veiligheid op het spel te zetten. Daarom wordt er vaak iets tussengeplaatst, bijvoorbeeld bij betalingen een bank. Zodat er voldoende vertrouwen en controle is.

Blockchain-grootboek

Maar dat is kostbaar, langzaam en vaak ook fraudegevoelig. Een blockchain is ook een grootboek: een lijst met gegevens, zoals in een spreadsheet. Iedereen die toegang heeft kan vervolgens wijzigingen aanbrengen daarin. Iedere aanpassing wordt vervolgens direct overgenomen op alle andere kopietjes van de lijst. Het unieke van blockchains is dat alleen nieuwe regels kunnen worden toegevoegd aan de onderkant van de lijst. Het is niet mogelijk om een wijziging door te voeren in eerder toegevoegde regels.

Betrouwbaarheid

Iedere gebruiker weet nu dat gegevens authentiek en niet onrechtmatig gewijzigd zijn. Dat is prettig bij bijvoorbeeld het kopen van Bitcoins. Want nu weet iemand die een transactie doet met deze digitale munt zeker dat het om echte Bitcoins gaat. En het is natuurlijk ook heel interessant voor organisaties waar de betrouwbaarheid van gegevens een belangrijke rol speelt. Zoals bij de overheid, de logistieke en de farmaceutische sector.

En zeker ook bij de financiële sector en bij accountants, notarissen en advocaten. Neem accountancy. Accountants nemen nu, als ze bij een bedrijf een jaarcontrole moeten uitvoeren, steekproeven. Ze controleren verder een en ander bij handelspartners van de firma. Soms spreken ze medewerkers, vooral als ze onregelmatigheden menen te constateren.

Maar stel dat alle financiële transacties van dat bedrijf in de onderzochte periode zijn vastgelegd in blockchain-grootboeken? Dat betekent dat onregelmatigheden vrijwel niet meer mogelijk zijn. Het houdt ook een wereldwijde standaardisatie in. Het vak van de accountant verandert er in ieder geval totaal door. Misschien verdwijnt het zelfs wel.

Blockchain ontwrichtend voor de financiële sector

Zeker ook voor de financiële sector kan blockchain ontwrichtend zijn. Betalingen bijvoorbeeld kunnen met blockchain betrouwbaar zonder tussenkomst van een bank plaatsvinden. En betalingsverkeer faciliteren is wel een van de kerncompetenties van een bank. Als we de beleggingswereld bekijken zien we iets gelijksoortigs.

Aandelen kunnen met blockchain tussen beleggers worden overgedragen zonder beleggersrekening. Je ziet wel dat veel banken zich nu bewust zijn van de ontwrichtende werking van blockchain voor hun business. Een aantal banken tracht nu deze ontwikkeling te integreren in hun business. Zo bouwt het Amerikaanse IBM een blockchainplatform voor zeven Europese banken waarmee betalingen tussen kleine en middelgrote Europese bedrijven kunnen worden vereenvoudigd en gestandaardiseerd.

Zo is dan ook bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van een bedrijf altijd duidelijk en up-to-date. Onder meer Deutsche Bank en Rabobank horen tot die zeven banken. Ook een groep Japanse banken, waaronder Nomura, is bezig met het onderzoeken van toepassingen van blockchaintechnologie.

Oplettendheid vereist voor beleggers

Het is onmiskenbaar dat blockchain voor banken en andere financiële instellingen veel verandering teweeg zal brengen. Als belegger zijnde, is denk ik ook wel oplettendheid vereist als het gaat om beleggingen in financiële instellingen. Zijn ze actief en alert als het gaat om blockchain? Dat zou ik zeker willen weten als belegger in deze sector.

Maar ook buiten de financiële sector zal blockchain zijn invloed doen laten gelden. Een ding is wat mij betreft in ieder geval onmiskenbaar. De snelle technologische ontwikkelingen van deze tijd, zoals blockchain, zijn razend interessant. En enorm invloedrijk en soms ontwrichtend voor hele bedrijfssectoren. Als belegger is het daarom raadzaam om de technologische ontwikkelingen bij te houden. Want ze kunnen echt invloed hebben op de waardeontwikkeling van een beleggingsportefeuille.

Robert Schuckink Kool, Bright New World