beleggen in windenergie aandelen

Steeds meer beleggers stappen in windenergie. Dat is niet vreemd, want het gaat om een forse groeimarkt. Meer dan 300.000 windturbines wereldwijd dekken nu circa 4% van de mondiale elektriciteitsmarkt. Voor 2050 verwacht het Internationaal Energieagentschap (IEA) een windaandeel van circa 20% in de wereldstroom-vraag.


Mooie rendementen met beleggen in windenergie

Forse groei leidt vaak tot mooie rendementen. De windenergie-index ISE Global Wind Energy Index steeg de afgelopen 5 jaar met 150%. Dat legde ook veel pensioenfondsen geen windeieren. Die zijn de afgelopen jaren vaak overgestapt naar beleggen in windenergie en andere vormen van duurzame energie. 


Windenergie investments(I)

Kiezen voor windenergie investments kan door te beleggen in individuele aandelen. Zoals het Duitse PNE Wind, dat windenergieparken ontwikkelt in Europa, Afrika en Noord-Amerika. Of het Spaanse Gamesa, producent van windturbines en ontwikkelaar van windmolenparken. Maar het verdient grote voorkeur om breed gespreid te beleggen. Er zijn wel wat windenergie-beleggingsfondsen.


Bright New World: beleggen in onder meer windenergie

Maar bij Bright New World heb je nog veel meer spreiding. Want het leuke extra van Bright New World is dat je dan belegt in windenergie en zonne-energie en 9 andere snelgroeiende sectoren als robotica, biotech en 3D-printing. Met jaarlijkse groeicijfers van 5% tot 100% volgens verschillende onderzoeksbureaus. Bovendien zijn het allemaal sectoren die net zoals windenergie en zonne-energie bijdragen aan een betere wereld.


      

(I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, hoofd research bij Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. ‚Äč