Groen beleggen

Door voortdurende technologische innovaties bij onder meer zonnecellen en rotorbladen blijft de kostprijs van zonne- en windenergie ook de komende jaren snel dalen. Waardoor fossiele energie jaar na jaar minder aantrekkelijk wordt. Ook olieproducerende landen hebben dat in de gaten. Zij verzetten daarom nu al de bakens. Zo zal een nieuw, enorm zonnepark in Dubai tegen een record lage kost-prijs zonne-energie gaan leveren. In 2050 wil Dubai al 75% van de benodigde energie uit duurzame bronnen halen.

Groene energie forse groeimarkt

Overal ter wereld groeit de groene energie-markt fors. Zo zal de markt voor windenergie de komende 20 jaar met circa 400% stijgen. Bij zonne-energie zijn de groeicijfers nog hoger. Ook groene energie is een groeimarkt. Er wordt nu jaarlijks wereldwijd $350 tot $400 miljard geïnvesteerd in groene energie. En die trend is stijgende.

Groen beleggen (I)

Veel beleggers zijn geïnteresseerd in groen beleggen. Er zijn voor deze beleggers verschillende mogelijkheden. Zoals beleggen in individuele aandelen als het Duitse Senvion of het Deense Vestas, beide actief in windenergie. Of in zonne-energieaandelen als het Deense REC Silicon Asa en het Duitse SMA Solar Technology. Maar beter is om breed gespreid te beleggen. Ook daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden zoals trackers en fondsen. 

Naast groene energie 9 andere snelgroeiende sectoren 

Bright New World biedt ook een aantrekkelijk alternatief. Want met Bright New World beleg je niet alleen in zonne- en windenergie, maar tevens in 9 andere, snelgroeiende sectoren. Zoals 3D-printing, Internet of Things en robotica. Sectoren die allemaal, net zoals groene energie, bijdragen aan een betere wereld.

              

(I) Deze beleggingsaanbevelingen zijn opgesteld door Robert Schuckink Kool, hoofd research bij Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. De heer Schuckink Kool heeft op het moment van publicatie geen eigen positie in de besproken fondsen. Overige meldingen inzake de Wet Marktmisbruik kunt u hier vinden. 

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt.