Beleg in zonne-energie aandelen

Als je rapporten van experts over zonne-energie leest, is de conclusie onontkoombaar: de zon zal de komende decennia de belangrijkste energiebron worden! Want door innovaties worden zonnecellen snel efficiënter. Daardoor wordt zonne-energie steeds goedkoper en een steeds grotere concurrent van energie uit fossiele brandstoffen.

 • In een groot aantal landen met veel zonne-uren is de productie van zonne-energie nu al goedkoper dan energie uit fossiele brandstoffen. Verwacht wordt dat in 2020 in nog veel meer landen energie uit zonnepanelen goedkoper zal zijn dan energie uit fossiele brandstoffen. (Bron: McKinsey)
   
 • Het Internationaal Energie Agentschap verwacht dat tot en met 2020 jaarlijks wereldwijd gemiddeld een kleine 20% extra zonne-energie capaciteit zal worden geïnstalleerd. Recent stelden Citibank en CTM Research deze capaciteitstoename naar boven bij tot respectievelijk 30 en ruim 40% per jaar.  
   
 • Volgens Solar Power Europe groeit de markt voor zonne-energie in Europa de komende 3 jaar met 80%.
   
 • De grootste olieproducent van de wereld, Saoedi Arabië, gaat fors inzetten op zonne-energie.
   
 • Warren Buffett, Bill Gates en Elon Musk (Tesla) zijn bekende investeerders in zonne-energie. Maar ook Goldman Sachs en JP Morgan investeren in zonne-energie.


Beleggen in aandelen zonne-energie en zonne energie bedrijven

Nieuwe ontwikkelingen zoals zonne-energie groeien dus snel. En bieden vaak mooie rendementskansen. Inspelen op deze ontwikkelingen kan bijvoorbeeld door te beleggen in individuele aandelen zonne-energie en zonne energie bedrijven. Zoals het Amerikaanse First Solar, fabrikant van solar modules en ontwikkelaar en beheerder van (zonne)energiecentrales. 


Beleg naast zonne-energie in 10 andere snelgroeiende sectoren

Maar het kan veel eenvoudiger en bovendien met een brede spreiding. Kijk maar eens naar Bright New World. Het leuke aan dit bijzondere beleggingsfonds is dat je belegt in zonne-energie en nog 10 andere snelgroeiende sectoren als robotica, biotech en 3D-printing. Met jaarlijkse groeicijfers van 5% tot 100% volgens verschillende onderzoeksbureaus. Bovendien zijn het allemaal sectoren die net zoals zonne- energie bijdragen aan een betere wereld. 

Doe ook mee met de toekomst en stap in Bright New World. Dat kan trouwens al vanaf € 2500,-.

             


*De waarde van u belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht.