Beleggen in groeisectoren

Nieuwe ontwikkelingen veranderen de wereld. En maken de wereld vaak een stukje beter. Goed nieuws natuurlijk. En voor beleggers is het dubbel goed nieuws. Omdat deze ontwikkelingen zo snel groeien, bieden ze ook mooie beleggingskansen. Bright New World is een beleggingsfonds, waarmee beleggers eenvoudig kunnen inspelen op deze kansen.

Nieuwe ontwikkelingen als duurzame energie, 3D-printing, robotica en biotech zijn de wereld in sneltreinvaart aan het veranderen. Kijk maar eens naar de toenemende aandacht voor het milieu. Als we alle olie, gas en kolen uit de grond halen en verstoken, kunnen we het leven zoals we dat nu kennen op aarde vaarwel zeggen. Gelukkig is de oplossing er al. De kostprijs van duurzame energie is door innovaties zo rap gedaald dat deze veelal goedkoper is dan fossiele energie. Zonnecellen en windmolens worden simpelweg steeds effectiever.

Robotica en 3D-printing: revolutie in het maakproces

Net als bij duurzame energie volgen ook bij robotica en 3D-printing de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Robots in fabrieken, operatierobots, robots in de zorg: op steeds meer plekken duiken ze op. Bij 3D-printing zie je dat ook de maakindustrie steeds meer gebruik maakt van 3D-printers. Beide ontwikkelingen samen, robotica en 3D-printing, zorgen er bovendien voor dat er steeds vaker geproduceerd kan worden dichtbij de plaats waar de goederen nodig zijn, waardoor er minder vervoerd hoeft te worden. En dat is winst voor het milieu, want vervoer is vaak vervuilend.

Aandacht voor gezondheid

Nog zo’n snelgroeiende ontwikkeling. Steeds meer mensen vinden aandacht voor gezondheid, waar fitnessen en gezonde voeding een belangrijk onderdeel van uitmaken, heel belangrijk. Dat zie je terug in de stijgende omzetten en winsten van bedrijven die op deze terreinen actief zijn. En een betere gezondheid leidt vanzelfsprekend tot minder druk op de zorg.

Groei

De groeicijfers van deze en andere belangrijke groeitrends en ontwikkelingen lopen van 5% tot 100%. Jaarlijks! Een stuk hoger dan de algehele economische groei in Europa en de VS. Interessant voor beleggers! Want groei en rendement gaan vaak hand in hand.

Beleggen in de toekomst

Wilt u ook beleggen in zaken die hard groeien en bijdragen aan een betere toekomst? Dat kan heel eenvoudig met Bright New World. Dit beleggingsfonds belegt in meer dan 175 verschillende aandelen wereldwijd. Een hele brede spreiding dus. Deze aandelen vertegenwoordigen 11 verschillende sectoren. Sectoren die vaak bijdragen aan een betere toekomst.

Doe mee met de toekomst en stap in. Dat kan trouwens al vanaf € 2500,-. 


                                


De waarde van u belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht.