Artificial Intelligence (AI) onder­steunt ons bij steeds meer taken. Want met AI-software kunnen data-analyse en patroon­herkenning razendsnel worden uitgevoerd. Bijvoor­beeld in enorme juridische bestanden als wetteksten en jurisprudentie. Niet voor niets wordt AI door advocaten- en notariskantoren steeds meer gebruikt. Maar ook steeds meer artsen, accountants, politiekorpsen en verkeersleiders zetten AI in. Om sneller en doel­treffender hun werk te kunnen doen. En juist omdat AI-software zelflerend is, wordt deze alleen maar beter. Waarmee het aantal toepassingen groeit.


PwC

De top van het bedrijfsleven denkt zelfs dat AI belangrijker gaat worden dan internet! Dat blijkt uit een onderzoek van PwC, de jaarlijkse Global CEO Survey. Van alle ceo’s verwacht 85% dat AI al in de komende 5 jaar grote invloed zal hebben op hun manier van zaken­doen. Juist door de snelle ontwikkelingen binnen AI zal het de komende jaren razendsnel gaan, verwachten deze ceo’s. Sterker nog, 63% van de ceo’s in de wereld denkt zelfs dat de AI-omwenteling nog groter en belangrijker zal worden dan de internetrevolutie! En iedereen weet hoe diepgaand internet onze maatschappij heeft veranderd.