Belangrijke mededeling

15-11-2018

De beheerder van het W&O Bright New World wil hierbij al haar participanten informeren over het feit dat het fonds per heden doorgaat als een subfonds van het Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen.

Met nadruk wil de beheerder u erop wijzen dat het voorgaande voor uw participatie in W&O Bright New World geen wijziging met zich meebrengt. Het nieuwe prospectus kunt u downloaden van de website.

www.brightnewworld.nl
www.wijsbeleggingsfondsen.nl