Sectoren Bright New World directe link gezondheidszorg

In Bright New World zijn circa 180 aandelen opgenomen. Verspreid over een tiental snelgroeiende sectoren. Bij een aantal van deze sectoren is er een heel duidelijke link met de gezondheidszorg. In totaal is circa 23% van de aandelen die zijn opgenomen in Bright New World direct gelinkt met de snel groeiende medische- en gezondheidszorgsector. 

Medische apparaten

Bij medische apparaten is de link met de gezondheidszorg natuurlijk duidelijk. Want bedrijven binnen deze sector maken bijvoorbeeld steeds betere insulinepompjes, MRI-scanners of computergestuurde apparatuur voor de operatiekamer. Waardoor diabetespatiënten steeds comfortabeler kunnen leven en minder complicaties krijgen. Er snellere en betere diagnoses gesteld kunnen worden. En operaties sneller en effectiever verlopen. 

Biotech

Ook de biotechsector draagt eraan bij dat de gezondheidszorg patiënten steeds meer te bieden heeft. De laatste jaren zijn biotechbedrijven onder meer heel succesvol in het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen kanker. Waardoor steeds meer mensen met kanker langer kunnen leven en zelfs volkomen genezen! 

Robotica 

Minder bekend is dat ook robotica belangrijke winstpunten biedt voor de gezondheidssector. Zo zijn er gespecialiseerde roboticabedrijven die operatierobots maken. Waardoor operaties nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd. En patiënten minder lang in het ziekenhuis hoeven te blijven. Gunstig voor de overbelaste gezondheidszorg. De doorbraak van de zorgrobots is bovendien aanstaande. Met de hulp van deze robots kunnen ouderen bijvoorbeeld langer zelfstandig wonen. Ook zullen robots steeds vaker zorgtaken gaan overnemen van overbelaste zorgverleners binnen de ouderenzorg.

3D-Printing

Ook bij 3D-printing neemt het aantal medische toepassingen snel toe. Zo krijgen nu meer en meer invaliden in de westerse wereld en in Afrika precies passende en betaalbare protheses aangemeten. En tandartsen fabriceren steeds vaker perfect passende kronen en bruggen met speciale 3D-printers.
 
Het medische gehalte is dus vrij hoog binnen Bright New World. En de jaarlijkse groei is fors:

  • Medische apparaten      ruim 5,5% (bron: Visiongain)
  • Biotech                                   25% (bron: Grand View Reseach)
  • Robotica                                 17% (bron: Adviesbureau Deloitte)
  • 3D-printing                            100% (bron: Wohlers Associates)