Rendement

Bright New World belegt in 14 verschillende sectoren. Die sectoren hebben 2 zaken gemeen. Ten eerste zijn het allemaal sectoren die meer dan gemiddeld groeien. Van medische apparaten met een verwachte groei van ruim 5% per jaar tot blockchain met een verwachte groei van bijna 80% per jaar. Ten tweede leveren alle sectoren, waarin het fonds belegt, een bijdrage aan een betere wereld.

RENDEMENT 1JR
-0,4% *

 

KOERS - RENDEMENT IN PROCENTEN **

Bron: Bloomberg
  • Bright New World
  • Simulatie

Koers

Indicatieve afgiftekoers Bright New World per 12-07-2024

€ 137,88

Koers

Groei

Sectoren zoals duurzame energie, biotech, robotica en 3D-printing groeien hard. En aangezien groei goed is voor het rendement, zien steeds meer beleggers potentie in deze sectoren. Banken, pensioenfondsen en particuliere beleggers ruimen er een steeds groter deel van hun portefeuille voor in. Bekijk hier de sectoren.

Betere wereld

Betere wereld

Het bijzondere van Bright New World is dat het belegt in sectoren die allemaal een bijdrage leveren aan een betere wereld. Zo worden er dankzij biotech betere medicijnen ontwikkeld. En zo zorgt duurzame energie ervoor dat onze lucht schoner wordt. Dat deze sectoren bijdragen aan een betere wereld, daar hechten steeds meer beleggers waarde aan.

* Dit is een reclame. Het rendement van het fonds is berekend over de afgelopen 12 maanden op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen het fonds.

** Zie de grafiek:

De lijn in de grafiek vertegenwoordigt de werkelijke rendementsontwikkeling van het fonds (intrinsieke waarde).

Het Bright New World Fund is een actief beheerd beleggingsfonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.