Rendement

Bright New World belegt in 14 verschillende sectoren. Die sectoren hebben 2 zaken gemeen. Ten eerste zijn het allemaal sectoren die meer dan gemiddeld groeien. Van medische apparaten met een verwachte groei van ruim 5% per jaar tot blockchain met een verwachte groei van bijna 80% per jaar. Ten tweede leveren alle sectoren, waarin het fonds belegt, een bijdrage aan een betere wereld.

RENDEMENT 1JR
27,3% *

 

KOERS - RENDEMENT IN PROCENTEN **

Bron: Bloomberg
  • Bright New World
  • Simulatie

Koers

Indicatieve afgiftekoers Bright New World per 22-09-2021

€ 174,03

Koers

Groei

Sectoren zoals duurzame energie, biotech, robotica en 3D-printing groeien hard. En aangezien groei goed is voor het rendement, zien steeds meer beleggers potentie in deze sectoren. Banken, pensioenfondsen en particuliere beleggers ruimen er een steeds groter deel van hun portefeuille voor in. Bekijk hier de sectoren.

Betere wereld

Betere wereld

Het bijzondere van Bright New World is dat het belegt in sectoren die allemaal een bijdrage leveren aan een betere wereld. Zo worden er dankzij biotech betere medicijnen ontwikkeld. En zo zorgt duurzame energie ervoor dat onze lucht schoner wordt. Dat deze sectoren bijdragen aan een betere wereld, daar hechten steeds meer beleggers waarde aan.

* 1-jaarrendement
Het rendement van het fonds is berekend over de afgelopen 12 maanden op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen het fonds.

** Zie de grafiek:

W&O Bright New World heeft in de periode voorafgaande aan 1 januari 2017 een ander beleggingsbeleid gehanteerd dan het beleggingsbeleid dat vanaf 1 januari 2017 wordt gehanteerd. De in de periode voorafgaande aan 1 januari 2017  daadwerkelijk door het fonds behaalde rendementen zijn dan ook anders dan de rendementen die in de simulatieperiode in de grafiek zijn weergegeven.

Simulatieperiode - Tot 1 januari 2017 is de rendementsontwikkeling gebaseerd op één selectie van aandelen, welke op 1 januari 2017 door de fondsmanager van W&O Bright New World zijn geselecteerd.  Tijdens de simulatieperiode (31 december 2013 tot en met 30 december 2016) is de selectie van aandelen niet gewijzigd. Bij de simulatie is rekening gehouden met eventuele corporate actions zoals dividenduitkeringen.

Ieder kwartaal is een gesimuleerde herbalancering uitgevoerd. Het gewicht van de aandelen is hierbij iedere keer teruggezet naar het bij de start van het nieuwe beleggingsbeleid berekende gewicht binnen het fonds. Hierbij is het gewicht van de aandelen die op het moment van de herbalancering nog niet beursgenoteerd waren, naar rato verdeeld over de overige aandelen die op dat moment wel een beursnotering hadden.

Werkelijke periode - Vanaf 1 januari 2017 is de rendementsontwikkeling gebaseerd op het verloop van de intrinsieke waarde van W&O Bright New World.

  • De lijn in de grafiek tot 1 januari 2017 vertegenwoordigt de simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen het fonds overeenkomstig de gehanteerde simulatiemethodiek. De weergegeven rendementen van de simulatieperiode betreffen fictieve, in het verleden behaalde resultaten.
  • De lijn in de grafiek vanaf 1 januari 2017 vertegenwoordigt de werkelijke rendementsontwikkeling van het fonds (intrinsieke waarde).

W&O Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.