Downloads Bright New World Fund

Het Bright New World Fund is een subfonds van paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.

Hieronder vindt u alle downloads die betrekking hebben op het Bright New World Fund. Zoals het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Maar ook een actueel weekoverzicht en de (half)jaarberichten.

Documenten beheerder

Wijs & van Oostveen Fund Management BV is de beheerder van het Bright New World Fund. In dit kader is Wijs & van Oostveen Fund Management in het bezit van een AIFMD-vergunning.

Klik hier voor de documenten van de beheerder.

Documenten juridisch eigenaar

Stichting W&O Beleggingsfondsen heeft als enige taak het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van het fondsvermogen van het Bright New World Fund.

Klik hier voor de documenten van de juridisch eigenaar.

Documenten bewaarder

CACEIS BANK, Netherlands Branch (voorheen KAS BANK N.V.) is een onafhankelijke bewaarder die het fondsvermogen van het Bright New World Fund bewaart.

Klik hier voor de documenten van de bewaarder.

Op verzoek wordt een afschrift van deze documenten tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.