Downloads W&O Bright New World

W&O Bright New World is een subfonds van paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.

Hieronder vindt u alle downloads die betrekking hebben op W&O Bright New World. Zoals het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Maar ook een actueel weekoverzicht en de (half)jaarberichten.

De beheerder van het W&O Bright New World wil hierbij al haar participanten informeren over het feit dat het fonds per heden doorgaat als een subfonds van W&O Beleggingsfondsen.

In veel documenten treft u de naam Blue Value Fund aan, aangezien het fonds deze naam tot 1 januari 2017 had. Vanaf genoemde datum is de naam gewijzigd in Bright New World.

Documenten beheerder

Wijs & van Oostveen Fund Management BV is de beheerder van W&O Bright New World. In dit kader is Wijs & van Oostveen Fund Management in het bezit van een AIFMD-vergunning.

Klik hier voor de documenten van de beheerder.

Documenten juridisch eigenaar

Stichting W&O Beleggingsfondsen heeft als enige taak het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van het fondsvermogen van W&O Bright New World.

Klik hier voor de documenten van de juridisch eigenaar.

Documenten bewaarder

CASEIS Bank S.A., Netherlands Branch (voorheen KAS BANK N.V.) is een onafhankelijke bewaarder die het fondsvermogen van W&O Bright New World bewaart.

Klik hier voor overige documenten van de bewaarder.

Op verzoek wordt een afschrift van deze documenten tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.