Downloads W&O Bright New World

W&O Bright New World is een subfonds van paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.

Hieronder vindt u alle downloads die betrekking hebben op W&O Bright New World. Zoals het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Maar ook een actueel weekoverzicht en de (half)jaarberichten.

De beheerder van het W&O Bright New World wil hierbij al haar participanten informeren over het feit dat het fonds per heden doorgaat als een subfonds van W&O Beleggingsfondsen.

In veel documenten treft u de naam Blue Value Fund aan, aangezien het fonds deze naam tot 1 januari 2017 had. Vanaf genoemde datum is de naam gewijzigd in Bright New World.

Documenten beheerder

Wijs & van Oostveen Fund Management BV is de beheerder van W&O Bright New World. In dit kader is Wijs & van Oostveen Fund Management in het bezit van een AIFMD-vergunning.

Klik hier voor de documenten van de beheerder.

Documenten juridisch eigenaar

Stichting W&O Beleggingsfondsen heeft als enige taak het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van het fondsvermogen van W&O Bright New World.

Klik hier voor de documenten van de juridisch eigenaar.

Documenten bewaarder

CACEIS BANK, Netherlands Branch (voorheen KAS BANK N.V.) is een onafhankelijke bewaarder die het fondsvermogen van W&O Bright New World bewaart.

Klik hier voor overige documenten van de bewaarder.

Op verzoek wordt een afschrift van deze documenten tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.